Ümit Tunç'un Yüksek Lisans Tezi Yayınlandı


Ümit Tunç'un Yüksek Lisans Tezi Yayınlandı

Bu araştırmanın amacı eğitsel bilgisayar oyunlarını oynayan kullanıcıları, uygulamayı benimseme ve alışkanlık yönüyle sosyal medyanın etkisine dayalı olarak incelemektir. Bu amaçla Zomni adında bir oyun geliştirilmiş ve bir akademik yıl içerisindeki belirli bir dersi alan aynı sınıftaki 161 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Öğrenciler, Facebook uygulaması ile giriş yaparak uygulamayı kullanma eğilimleri, demografik değişkenlere göre farklılıkları, eğitsel bilgisayar oyunu ile desteklenen derse yönelik tutumları ölçülmüştür. Bunun yanı sıra oyuncuların oyun oynanma sıklıkları ve hangi saatlerde oynana oranları belirli bir akademik yılın belirli bir döneminde "Zomni Eğitsel Oyunu" ile test edilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında nicel veriler kullanılarak veriler toplanmıştır. Oluşturulan veriler ki-kare testi ile analiz edilerek hipotezlerin kanıtı sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında nitel araştırma yapılarak verilerin toplanması sağlanmıştır. Bu araştırmada 20 öğrenci ile sosyal medya platformu aracılığıyla birebir görüşülerek tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada kişiler rastlantısal olarak seçilmiştir. Sorulara verilen cevaplar bir web uygulaması olan voyant tools ile incelenmiş ve frekansları çıkartılmıştır. Araştırmada ders kapsamında eğitsel oyun oynayan kişilerin sosyal medya özelliklerinden etkilendiklerini ve bu açıdan pozitif yönde bir ilişkinin olduğu ve eğitsel bilgisayar destekli derslere yönelik olumlu tutumlarının olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Eğitsel Oyunlar, Çevrimiçi Oyunlar, Sosyal Medya Tabanlı Eğitsel Oyunlar

Tezi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız

http://truncgil.com.tr/umit-tunc-egisel-bilgisayar-oyunlarinin-benimsenmesinde-sosyal-medya-ozelliklerinin-etkisi-469190.pdf

Diğer Yazılar

İnstagram Hikaye Görüntüsü Alındı Bildirimi

Internet of Things tarafında Trunçgil Smart

Gaziantep'te Yazılım Öğretiyoruz

E-Ticaret'in Amerika'daki Adresi: I Eat World yayında